Generalitat de Catalunya - www.gencat.net

DePellSensible

Imprimeix-ho Imprimeix-ho Facebook-ho Twitter
Primera edició: 2014
Organització: Ajuntament d’Igualada Programa de millora del barri de Sant Agustí
Periodicitat: anual ()
Població: Anoia, Catalunya, Igualada
Web: www.igualada.cat
Responsable: Fina Vilarrúbias i Calaf
A/e: vilarrubiasf@aj-igualada.net
Dades de contacte: Pl. de la Creu, 18 Igualada 08700 938 049 344 / 616 833 669
© 2011 Institució de les Lletres Catalanes | Avís legal | Disseny i realització Quadratí